123

Εξειδικευμένες Ασφάλειες

Η εξέλιξη των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι η αιτία για την ανάπτυξη των εξειδικευμένων ασφαλίσεων

Όλο και περισσότερο κερδίζουν έδαφος οι άγνωστες ασφαλίσεις που αρχίζουν σταδιακά να εμφανίζονται στην αγορά. Η εξέλιξη των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και η ενημέρωση των καταναλωτών είναι η αιτία που οι εξειδικευμένες ασφαλίσεις εμφανίζουν ανάπτυξη και θα παίξουν, όπως όλα δείχνουν, ρόλο στην ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών. Ανάμεσα σε αυτές είναι και οι ασφαλίσεις κοινόχρηστων χώρων.

Οι κοινόχρηστοι χώροι κάθε οικοδομής αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για όλους τους ιδιοκτήτες της οικοδομής, αλλά οι τελευταίοι συνήθως αδιαφορούν για την ασφάλισή τους. Συμπεριφέρονται σαν να είναι ξένη η περιουσία, σαν να είναι κάποιου άλλου και δεν αντιλαμβάνονται ότι σε περίπτωση ζημιάς, θα επιβαρυνθούν για την αποκατάστασή της. Επιπλέον, η προσωπική τους περιουσία, π.χ. το διαμέρισμά τους, χάνει μέρος της αξίας του, αν συμβεί ζημιά στους κοινόχρηστους χώρους και δεν αποκατασταθεί. Ανεξάρτητα από αυτά, σχεδόν σε όλους τους κανονισμούς κτιρίων, η ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων προβλέπεται ως υποχρεωτική για τον εκάστοτε διαχειριστή και, παρόλα αυτά, δεν ασφαλίζονται.

Τι περιλαμβάνεται στους κοινόχρηστους χώρους

Κάθε οικοδομή για την οποία υπάρχει «σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών», είτε έχουμε κατοικίες είτε γραφεία είτε καταστήματα στο ισόγειο, έχει και κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή χώρους που ανήκουν σε όλους τους ιδιοκτήτες και τους οποίους όλοι χρησιμοποιούν. Τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι η είσοδος του κτιρίου, τα κλιμακοστάσια, οι διάδρομοι, οι ανελκυστήρες, οι χώροι στάθμευσης και οι αποθήκες (αν δεν είναι ατομικές ιδιοκτησίες), το λεβηστοστάσιο και ο χώρος αποθήκευσης καυσίμων, τυχόν κτίσμα στην ταράτσα, τυχόν κτίσματα και εγκαταστάσεις στον περιβάλλοντα χώρο κ.λπ. 

Φυσικά, πέρα από τους χώρους αυτούς, που εύκολα γίνεται κατανοητό ότι είναι «κοινόχρηστοι», ο κανονισμός της κάθε πολυκατοικίας διαφέρει και μπορεί να προβλέπει συγκεκριμένα οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται, όπως για παράδειγμα η εξωτερική πρόσοψη της πολυκατοικίας και τα εξωτερικά κουφώματα, ο φέρων σκελετός της οικοδομής και πολλά άλλα. Εκτός από την οικοδομή υπάρχει βέβαια και η κοινόχρηστη κινητή περιουσία, όπως ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα του λεβητοστασίου και των ανελκυστήρων, τα έπιπλα της εισόδου κ.λπ.

Τι ασφαλίζουμε στους κοινόχρηστους χώρους

Δύο είναι οι βασικές ασφαλιστικές ανάγκες για τους κοινόχρηστους χώρους, η ασφάλιση της περιουσίας (κτιρίου, εξοπλισμού και περιεχομένου) και η ασφάλιση της αστικής ευθύνης προς τρίτους. 

1. Ασφάλιση περιουσίας
Επειδή η λεπτομερής καταγραφή όλων των τετραγωνικών των κοινοχρήστων χώρων της κάθε πολυκατοικίας είναι πράγματι δύσκολη, οι εταιρείες, με βάση την εμπειρία τους, θεωρούν ότι το εμβαδόν των κοινοχρήστων χώρων αποτελεί κατά μέσο όρο το 20% έως 25% του συνολικού εμβαδού του κτιρίου. Σε μια πολυκατοικία, δηλαδή, συνολικού εμβαδού 1.500 τ.μ., οι κοινόχρηστοι χώροι είναι περίπου 350 τ.μ.

Η σωστή ασφάλιση, όπως και στις κατοικίες και τα γραφεία, πρέπει να γίνεται στην κατασκευαστική τους αξία, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα παλαιότητας, υπασφάλισης κ.λπ. Βέβαια, το κόστος κατασκευής είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο των κατοικιών ή των γραφείων της ίδιας πολυκατοικίας και με σημερινές τιμές κυμαίνεται από 350 έως 450 ευρώ ανά τ.μ., ανάλογα με την ποιότητα της κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Με το ασφαλιστήριο κοινοχρήστων χώρων μπορούμε να καλύψουμε σχεδόν το σύνολο των κινδύνων που καλύπτουμε και για την οικοδομή της κατοικίας, με τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές που η κάθε εταιρεία αναφέρει στο ασφαλιστήριό της. Επίσης, πολλές εταιρείες διαχωρίζουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν ανάλογα και με την ηλικία της πολυκατοικίας. Για παράδειγμα, δεν δέχονται να ασφαλίσουν τους κινδύνους διάρρηξης σωληνώσεων ή πλημμύρας σε πολυκατοικίες άνω των 20 ετών. Επιπλέον, μπορούν να καλυφθούν η κεντρική δορυφορική κεραία, οι κεντρικές εγκαταστάσεις ηλιακού θερμοσίφωνα και άλλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το σύνολο των ιδιοκτησιών του κτιρίου.

Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται κυρίως από την ηλικία και την κατασκευή του κτιρίου, τη χρήση του (μόνο κατοικίες ή και γραφεία, καταστήματα κ.λπ.), τους καλυπτόμενους κινδύνους και τις απαλλαγές. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι, χωρίς την κάλυψη του σεισμού, για ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης των κοινοχρήστων χώρων μιας πολυκατοικίας δέκα ετών, το κόστος ασφάλισης κυμαίνεται περίπου στο 1 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ασφαλιζομένου κεφαλαίου. 

Κίνδυνοι που μπορούν να καλυφθούν με ένα ασφαλιστήριο κοινοχρήστων χώρων:
- Φωτιά, κεραυνός, έκρηξη
- Βραχυκύκλωμα
- Φωτιά από δάσος, συστάδες θάμνων κ.λπ.
- Σεισμός (ζημιές και φωτιά)
- Ζημιές από καπνό πυρκαγιάς
- Τρομοκρατικές ενέργειες
- Πολιτικοί κίνδυνοι και κακόβουλες ενέργειες
- Αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα κατεδάφισης
- Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκαφών
- Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ή σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αποχέτευσης
- Έκρηξη λέβητα
- Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών
- Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
- Χιονόπτωση, χαλάζι, βάρος χιονιού
- Πτώση δένδρων, στύλων και καλωδίων
- Ζημιές στο κτίριο μετά από διάρρηξη
- Αστικές ευθύνες προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους
- Φωτιά ή ζημιές από σεισμό
- Νομική προστασία κ.λπ.

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους


Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους, για Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημίες, οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα που θα συμβεί στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου ή θα προξενηθεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινοχρήστων χώρων, για το οποίο ατύχημα, σύμφωνα με το νόμο, υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής του κτιρίου. Στην ασφάλιση αυτή (πέραν των επισκεπτών, των περαστικών κ.λπ.), συνήθως θεωρούνται τρίτοι και όλοι οι ένοικοι του κτιρίου, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές είτε μέλη των οικογενειών τους είτε άτομα που εργάζονται γι’ αυτούς, όχι όμως για ζημιές που θα προξενήσει ο ένας στον άλλο. Αντίθετα, ο διαχειριστής και τα μέλη της οικογένειάς του δε θεωρούνται τρίτοι.

Η κάλυψη, ανάλογα με την πολιτική της κάθε εταιρείας, επεκτείνεται και μπορεί να καλύπτει επιπλέον:
- Σωματικές βλάβες από πυρκαγιά ή έκρηξη εντός των εγκαταστάσεων
- Ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του κτιρίου
- Ζημιές από τη λειτουργία των ανελκυστήρων
- Ζημιές από την πτώση μαρμάρων, σοβάδων ή αντικειμένων από την πρόσοψη του κτιρίου
- Σωματικές βλάβες από τη χρήση πισίνας ή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον κοινόχρηστο περιβάλλοντα χώρο
- Ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στο parking του κτιρίου κ.λπ. 

Όπως σε κάθε άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και στην ασφάλιση αστικής ευθύνης κοινοχρήστων χώρων υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, με βασικότερες τις υλικές ζημιές που προκαλούνται από αιτίες που καλύπτονται από το αντίστοιχο ασφαλιστήριο περιουσίας, δηλαδή ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων κ.λπ. Επίσης, σε κάθε ζημιά, υπάρχει πάντα και ένα απαλλασσόμενο ποσό, συνήθως γύρω στα 150 ευρώ.

Τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης κοινοχρήστων χώρων έχουν την εξής μορφή (τα ανώτατα όρια ευθύνης είναι ενδεικτικά, αλλά στην αγορά υπάρχουν προγράμματα με μικρότερα και με μεγαλύτερα όρια ευθύνης):

Graphic4

Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από τον αριθμό των κατοικιών ή των γραφείων του κάθε κτιρίου και από το ύψος των ασφαλιζομένων κεφαλαίων, δηλαδή τα ανώτατα όρια ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας, ανάλογα με το κάθε  πρόγραμμα ασφάλισης. Στο πιο πάνω παράδειγμα, το ετήσιο κόστος είναι γύρω στα 120 ευρώ.


Συνεργαζόμενες Εταιρείες

europa

logo_sinentiristiki_big

800px-ERGO_Insurance_Group_logo.svg mondial p028a
allianz chartis_logo generali_logo _974432_axa300 ate_asfalistiki

Στοιχεία Επικοινωνίας

Άρης Πατελάρος

Ικάρων 17-19

175 63 Π. Φάληρο

Τηλ./Fax. 210 9945776

Κιν. 6944 282144

info@axos-insurance.gr

Βρείτε μας και στο facebook !!!